Bangladesh har drabbats hårt av pandemin och är efter Indien det mest drabbade landet i Syd- ostasien. Man räknar med att 13% har förlorat jobbet, och antalet som lever under fattigdoms- gränsen har ökat med över 25%. Det är katastrofala siffror och det finns riktiga barn, familjer bakom varje procentsats. Därför har våra ansträngningar med nödhjälp och försörjning varit mycket uppskattade.

Över 200 utbildade läkare har dött pga. Covid-19, vilket drastiskt har minskat kapaciteten i sjukvården. Vi höll på att förlora vår egen huvudledare som är 60 år. Han insjuknade i Covid-19, men mirakulöst så överlevde han och är nu nästan helt återställd.